Sprzątanie obiektów medycznych


Sprzątanie obiektów medycznych to dbałość o najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa w sterylnym środowisku pracy.


Firma L&J posiada odpowiednią wiedzę w zakresie preparatów czyszczących oraz specjalistycznych środków dezynfekujących.


Odpowiednio przeszkolony personel oraz świadomość wagi powierzonych nam obowiązków zobowiązuje nas do sumienności i dbałości o najmniejsze detale.

ferujemy kompleksową obsługę porządkową dla obiektów medycznych i placówek służby zdrowia. Dbamy o czystość i higienę zapewniając komfort
i bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów. Sprzątanie obiektów medycznych realizujemy w oparciu o plan higieny oraz szczegółowe procedury i instrukcje postępowania.

Sprzątanie obiektów medycznych obejmuje:

 • Sprzątanie i dezynfekcję ciągów komunikacyjnych
 • Segregację i opróżnianie odpadów medycznych i komunalnych
 • Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • Mycie luster, utrzymywanie czystości mebli
 • Wycieranie drzwi, futryn i grzejników
 • Uzupełnianie mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych
 • Opróżnianie koszy, wymiana worków na śmieci
 • Zaopatrywanie sanitariatów w środki higieniczne (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło)
 • Utrzymywanie czystości sprzętu AGD
 • Mycie i dezynfekcja gabinetów lekarskich
 • Oraz wiele innych zgodnie z ustaleniami z klientem

Pracownicy świadczący usługi sprzątania w obiektach medycznych są przeszkoleni i posiadają wiedzę z zakresu higieny szpitalnej. Zapewniamy niezawodną czystość w placówkach służby zdrowia używając do sprzątania wyłącznie specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji powierzchni, a także odpowiednich narzędzi i sprzętu. Właściwy dobór preparatów, organizacja pracy oraz nowoczesne technologie, jakie stosujemy, stanowią gwarancję należytego utrzymania czystości i higieny placówek.